Kantina Caco


Vera
eshte e vetmja veper arti qe mund te pihet.

K antina CACO ndodhet ne zonen jugore te qytetit te Pogradecit, zone me me teper se 100 ha vreshte. Nje lartesi 780-850 metra mbi nivelin e detit. Mikroklime dhe nentoke shume te favorshme per rritjen e nje vreshti shume cilesor dhe rrushi me cilesi shume te mire.
T eknologjia aktuale e disponuar nga kantina CACO eshte teknologji bashkekohore per te gjitha hapat e prodhimit te dhe ambalazhimit te veres.
K Kapaciteti aktual i prodhimit te kantina CACO eshte 600 hl vere dhe 150 hl raki. Perzgjedhja e rrushit me cilesor, teknologjia bashkekohore dhe njohurite e perparuara enologjike kombinohen per te prodhuar verera cilesore. Aktualisht kantina CACO ka 5 rtiketa vere, dy vera te bardha, nje vere roze, dy vera te kuqe dhe dy etiketa rakije, Perla dhe Muskat.