CHARDONNAY


C hardonnay është varietet internacional katakteristikë e të cilit është përshtatshmëtia shmë e mirë me të gjitha llojet e tokave dhe mikroklimave duke dhënë një produkt shumë cilësor. Vera Chardonnay është me strukturë të plotë, aromaticitet të larmishëm dhe shije që zgjat.

Ingredientet

Vivamus faucibus

Quisque vehicula ut

Vivamus faucibus

Quisque vehicula ut

Vivamus faucibus

Quisque vehicula ut